TireCheck

אפליקציית TireCheck מאפשרת לנהגים לבדוק לחץ אוויר בצמיגים שלהם באופן כיף ונקי, ובכך לשפר את בטיחות הנהיגה, את צריכת הדלק וכן לתרום לאיכות הסביבה. האפליקציה מציגה את תחנות השירות הקרובות ביותר ואפילו את לחץ הניפוח המומלץ. מדריך אינטראקטיבי מסביר למשתמש את התהליך ומנגנון חכם מאפשר הוספת דגמי רכבים וגלגלים, וכן תחנות שירות באמצעות חכמת ההמונים.

טכנולוגיה

הפתרון האלקטרו-אופטי של חברת נאומטיקס הוא ״משבש״ וחדשני ביחס למדידת לחץ אוויר פניאומטית. ע״י שימוש במצלמת הסמארטפון ניתן להגיע לדיוק של יותר מ-10% וכן לפצות על התחממות הצמיגים והעומס על הרכב. והכי חשוב – האפליקציה אינה מצריכה כל ציוד למעט מכשיר הסמארטפון עצמו.